OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki Synthrone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmowana”) ze spółką Pathfinder23 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”), zarządy łączących się spółek, działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”), w dniu w dniu 3 listopada 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania: Plan połączenia Pathfinder Synthrone

Do pobrania: Uchwała zarządu Pathfinder ws. przyjęcia planu połączenia